3. Uvjeti prodaje/korištenja -predugovorna obavijest

Predugovorna obavijest – uvjeti korištenja/prodaje internet trgovine

Na uvjete poslovanja i korištenja ovih stranica, i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 , NN 41/08 i 125/111). Obratite pozornost na razliku uvjeta koji se odnose između kupovine (ugovora) na prodajnom mjestu u trgovini i kupovine (ugovora) sklopljenog na daljinu (Internet trgovina , TV prodaja, kataloška prodaja, prodaja putem pošte). U uvjetima poslovanja i korištenja možete pronaći i:

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

POLIKOVSKY d.o.o. za usluge i trgovinu za u daljnjem tekstu  ZOEESTETICS.SHOP Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: MBS 081014220  OIB 86481118452 temeljni kapital 20.000,00 Kn  Draganićka 19, 10 000 Zagreb, Hrvatska
telefon:01/3816395    e-mail: info@zoeestetics.shop

Pri naručivanju proizvoda sredstvima daljinske komunikacije i sklapanju ugovora, Kupac će odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača i dostavit će mu se ova predugovorna obavijest , kao i informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora, sukladno članku 61. Zakona o zaštiti potrošača.

OPĆI UVJETI
Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama. Pridržavamo pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave, te nećemo biti odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internetskim stranicama.

ZOEESTETICS.SHOP  pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja, kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Internet trgovine, i to u svako doba bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama

ZOEESTETICS.SHOP  pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge Internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Općih uvjeta korištenja. Korištenje usluga odobrava se isključivo punoljetnim osobama.

Uporaba i korištenje Internet trgovine od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a ZOEESTETICS.SHOP  ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i isti se ne mogu smatrati zamjenom za liječničku ili nutricionističku ili neku drugu terapiju.

UVJETI PRODAJE

Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i ZOEESTETICS.SHOP -a, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega, te putem Interneta.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu na jedan od slijedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem telefonskog broja ispisanog na stranicama
 1. a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
  b) Prilikom registracije na naš Facebook profil, ukoliko želite komentirati i aktivno sudjelovati na našem Facebook profilu, koristit će se ime (Facebook račun) kojim ste registrirani na Facebook.

CIJENE PROIZVODA I USLUGA istaknute na Internetskim stranicama, reklamama i u katalozima izražene su u kunama. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

TROŠKOVI DOSTAVE priopćavaju se prilikom naručivanja i ovise o dostavnoj službi koja će biti izabrana, aktualnim akcijama, vrijednosti i količini naručene robe i sukladno tome se naplaćuju. Na Internetskim stranicama to znači da tek unosom podataka o načinu dostave, mjestu dostave i načinu plaćanja, a neposredno prije zaključenja narudžbe je točnu iskazana informacija o troškovima dostave i ukupnom iznosu za plaćanje.

ZOEESTETICS.SHOP  zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda. Slika koja ilustrira proizvod ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Na stranicama ćemo nastojati objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzimamo odgovornost za točnost i potpunost istih. Sva prava kupca na reklamacije i povrate opisana su u ovim uvjetima.

NAČINI PLAĆANJA


 1. a) Plaćanje pouzećem:Iznos računa podmirujete u gotovini prilikom preuzimanja paketa.
  b)Plaćanje kreditnim karticama: AMEX, DINERS, VISA, MASTERCARD i MAESTRO prilikom naručivanja telefonom potrebno je navesti broj kreditne kartice i datum do kada ista vrijedi. Prilikom naručivanja putem Interneta potrebno je upisati broj kartice i druge tražene podatke.

Nakon što zaprimimo vašu narudžbu, naši vas operateri mogu kontaktirati radi provjere.
c) Plaćanje u mjesečnim obrocima: s Amexom, Dinersom, MasterCardom i Visa karticama naručene artikle možete platiti do 24 rate

 1. d) Plaćanje po predračunu

  ISPORUKA PROIZVODA: Naručeni artikli isporučuju se Hrvatskom Poštom, Overseasom ili drugom dostavnom/kurirskom službom. Isporuka će uslijediti u roku od 2-30 dana od dana narudžbe, a najkasnije u zakonom propisanom roku od 30 dana. Pisanim putem kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku. Zadržavamo pravo isporuke naručenog u više pošiljki.

REKLAMACIJE PROIZVODA se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje.
Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti račun. Bez računa nema reklamacija.
Kupac ima pravo reklamirati proizvod zbog materijalnih nedostataka tijekom 30 dana od dana kupnje istog.
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac fotografira pošiljku u rukama kurira prilikom preuzimanja, te kontaktira našu službu.

U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod pošaljite na adresu reklamacijskog odjela i servisnog centra: ZOEESTETICS.SHOP Draganička 28, 10 000 Zagreb ili nas kontaktirajte na broj telefona: 01/3816-395 pon-petak 9 -16 h.

IZJAVA O JAMSTVU I SERVISNI UVJETI
Za sve proizvode za koje dajemo jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Jamstvo ne isključuje odgovornost za materijalne nedostatke. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda.
Garantiramo da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka obvezujemo se da ćemo izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina , TV prodaja, kataloška prodaja, prodaja putem pošte) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 72. ZZP), u roku četrnaest (14) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti. Ukoliko kupac s ugovorom na daljinu nije dobio potvrdu prethodne obavijesti o mogućnosti jednostranog raskida ugovora, pravo kupca za jednostrani raskid ugovora je 12 mjeseci.

Korisnik/kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

 • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
 • ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
 • ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
 • ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa koji su otpečaćeni nakon isporuke, te
 • ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora ZOEESTETICS.SHOP  obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i, to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na POLIKOVSKY d.o.o. za ZOEESTETICS.SHOP
Draganička 28, 10 000 Zagreb ili na email info@zoeestetics.shop u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.
Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju ZOEESTETICS.SHOP  bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno usluga ako je o njoj riječ, od sklapanja Ugovora.
Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada ZOEESTETICS.SHOP  zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca ZOEESTETICS.SHOP  može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena. Korisnik je dužan robu poslati na adresu POLIKOVSKY d.o.o.-ZOEESTETICS.SHOP, Draganička 28, 10 000 bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam
Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom (članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije ili originalne ambalaže, te ukoliko se isti ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već će se izvršiti procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.
Link za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid ugovora

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte, ili elektroničke pošte. načini podnošenja prigovora:

 • Na adresu POLIKOVSKY d.o.o. - ZOEESTETICS, Zagreb 10 000, Draganička 28
 • Na e-mail adresu: info@zoeestetics.shop

Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.

Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se možete obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI
ZOEESTETICS.SHOP se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Internet stranica, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Prikupljati može osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi.

ZOEESTETICS.SHOP će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih svojih usluga. ZOEESTETICS.SHOP prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Internet trgovine bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

ZOEESTETICS.SHOP ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Za naplatu kreditnih kartica koriste se usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Registracijom dajete suglasnost da vas ZOEESTETICS.SHOP u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanju sadržaja na stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluga. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

Ukoliko prihvaćate uvjete korištenja, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja.

ZOEESTETICS.SHOP zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Zagrebu.