Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

 

Za POLIKOVSKY d.o.o. - ZOEESTETICS.SHOP  10 000 Zagreb, Draganička 28

Ovime Vas  obavještavam(o) da želim/želimo raskinuti ugovor

 

Datum zaključenja ugovora (ugovor sklopljen na daljinu):____________________

 

Ime(na) potrošača (**):_______________________________________________

 

Adresa/e potrošača (**):______________________________________________

 

Potpis(i) potrošača (samo ako je ovaj obrazac predan na papiru) (**):__________________

 

Datum popunjavanja ove obavijesti (**):__________________________________

 

Razlog raskida(neobavezno):__________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 

Potvrda primitka informacija:

 

Potpis potrošača: ________________________________________________________

 

 

(**) Popunjava(ju) potrošač(i) kada koristi/e ovaj obrazac za jednostrani raskid ugovora